Funkčné a  Disociatívne Neurologické Symptómy : príručka pre pacientov

 

Hemi

Symptómy

 

Väčšina pacientov s funkčnými alebo disociatívnymi symptómami má viac ako jeden symptóm.  Skutočnosť, že pacienti pociťujú mnoho rôznych symtómov naraz, môže byť pre pacienta zvlášť mätúca.

 

Tu  uvádzame ďaľšie symptómy, ktoré pacient s jedným typom funkčného alebo disociatívneho symptómu môže mať ako súčasť jeho ochorenia.

 

Zvyčajne je najlepšie sa pozerať na všetky tieto symptómy ako na súčasť jednej choroby než ich interpretovať ako samostatné ochorenia.

 

Slabost /Paralýza Abnormálne pohyby / tras Poruchy vedomia Spazmy Poruchy citlivosti Poruchy chôdze Bolest Word Finding Difficulty Únava Poruchy reči Poruchy spánku Mocový mechúr Poruchy pamäte Abdominálne ťažkosti Disociácia Depresia Úzkost Poruchy prehĺtania Tocenie hlavy Complex Regional Pain Bolesti hlavy Iné symptómy Obava o zdravie Poruchy zraku