Funkčné a Disociatívne Neurologické Symptómy : príručka pre pacientov

Hemi

Symptómy

Väčšina pacientov s funkčnými alebo disociatívnymi symptómami má viac ako jeden symptóm. Skutočnosť, že pacienti pociťujú mnoho rôznych symtómov naraz, môže byť pre pacienta zvlášť mätúca.

Tu uvádzame ďaľšie symptómy, ktoré pacient s jedným typom funkčného alebo disociatívneho symptómu môže mať ako súčasť jeho ochorenia.

Zvyčajne je najlepšie sa pozerať na všetky tieto symptómy ako na súčasť jednej choroby než ich interpretovať ako samostatné ochorenia.