Funkčné a  Disociatívne Neurologické Symptómy : príručka pre pacientov

 

Hemi

Čo je funkčná slabosť?

 

Funkčná slabosť je slabosť ruky alebo nohy ako následok nesprávneho fungovania  nervového systému.  Nie je následkom poškodenia lebo choroby nervového systému.

 

Pacienti s funkčnou slabosťou majú symptómy slabosti končatín, ktoré môžu byť invalidizujúce a hrozivé ako napríklad problémy s chôdzou alebo oslabenie jednej strany tela, vypadávanie predmetov z ruky alebo pocit že končatina je akási iná a nie je ´ich súčasťou´.

 

Často sa pacientom i lekárom zdá, že ste prekonali mozgovú porážku, alebo že máte symptómy sklerosis multiplex. Avšak, v porovnaní s týmito ochoreniami, pri funkčnej slabosti nie je permanentné poškodenie nervového systému, čo znamená, že sa to môže zlepšiť alebo úplne upraviť.

 

 

Ako sa diagnostikuje funkčná slabosť?

Funkčnú slabosť zvyčajne diagnostikuje neurológ.

 

Pacienti s funkčnou slabosťou majú normálne snímky a iné vyšetrenia. Keď sú vyšetrovaní, lekár zvyčajne nájde charakteristický vzorec slabosti typický pre tento problém a nenájde zmeny v reflexoch alebo iné známky organického neurologického ochorenia  (ako napr. mozgovú porážku).

 

Je to preto, lebo pri funkčnej slabosti sú všetky časti nerového systému na mieste, len riadne nefungujú, takže keď sa pokúšate pohnúť rukou alebo nohou, tá to nevykoná tak dobre ako by mala.

 

Váš lekár môže nájsť špecifické fyzikálne prejavy funkčnej slabosti počas vyšetrenia a urobiť diagnózu podobným spôsobom ako u iných afekcií, napr. pri migréne (ktorá takisto nemá ´test´)

 

Keby ste boli počítač, je to trochu ako mať problém so softvérom a nie hardvérom.

 

Other positive signs of functional weakness include the following, although none are 100% reliable and should not be used on their own:

Ďaľšie pozitívne príznaky funkčnej slabosti zahrňujú nasledovné, avšak žiadny príznak nie je 100% spoľahlivý a nemal by sa brať do úvahy izolovane:

 

Kolapsujúca slabosť - pri vyšetrení končatín majú tieto tendenciu  ´kolabovať´. Toto môže byť lekárom interpretované ako  ´nedostatočné úsilie´. V skutočnosti pacienti s funkčnou slabosťou typicky zisťujú, že čím väčšie úsilie vyvinú, tým je končatina slabšia.

 

Hooverov príznak- pri tomto vyšetrení, Vaša postihnutá noha je slabá ak sa ňou snažíte  zatlačiť na posteľ smerom nadol. Keď Vám však lekár prikáže  zdvihnúť druhú nohu, postihnutá noha je schopná na posteľ zatlačiť.  Niektorí pacienti s funkčnou slabosťou využívajú tento príznak ako formu fyzioterapie na podporu normálneho pohybu v ich postihnutej nohe ( a aby sami sebe ukázali že diagnóza je správna).

 

Rozdiel medzi vyšetrením hybnosti na lôžku  a pri chôdzi  - niektorí ľudia s funkčnou slabosťou majú relatívne normálne vyšetrenie sily v nohách na lôžku, ale slabé nohy pri chôdzi. Opak tiež môže byť pravdou. Nie je to preto že sa nesnažia chodiť, variabilita je kľúčovou črtou tejto diagnózy.

 

Normálne výsledky vyšetrení pomôžu pri diagnóze, ale diagnózu je zvyčajne schopný určiť neurológ na základe týchto pozitívnych príznakov keď Vás prvýkrát vyšetrí na lôžku.

 

Predstavujem si to teda?

Odpoveď je  ´nie´, ale kliknite na  ‘Predstavujem si to?’   pre viac informácií.

 

 

Prečo sa funkčná slabosť vyskytne?

 

Funkčná slabosť je komplexným problémom. Vyskytne sa u rôznych ľudí z rôznych dôvodov.  Symptómy sú často sprevádzané pocitmi frustrácie, obáv a depresie, ale tieto nie sú príčinou problému.

 

We recognise a number of different situations in which functional weakness can arise. Your symptom may fall in to one of these categories although none of them may be relevant to you:

Rozoznávame niekoľko rôznych situácií, v ktorých sa môže vyskytnúť funkčná slabosť.  Váš problém môže zapadnúť do jednej z týchto kategórií, avšak žiadna z nich nemusí byť pre Vás relevantná:

 

 1. Po zranení/ s bolesťou — ľudia sú zvlášť náchylní k vyvinutiu funkčnej slabosti po fyzickom poranení alebo ak majú veľké bolesti (zvlášť veľké bolesti  krčnej alebo driekovej chrbtice). Niekedy sa funkčná slabosť prelína s iným ochorením  nazývaným  Complex Regional Pain Syndrome Type 1.  Kliknite na odkaz pre viac informácií.

 

2. Ochorenie sprevádzané veľkou únavou  alebo pripútaním na lôžko— slabosť sa môže vyvinúť pomaly u ľudí, ktorí trpia veľkou únavou a vyčerpaním. U niektorých pacientov príliš veľa odpočívania môže vyvolať symptómy. V tejto situácii sa stav môže prelínať s Chronickým Únavovým Syndrómom. Kliknite na odkaz pre viac informácií.

 

3. Prebudenie sa z anestézy po operácii  toto neznamená že došlo k poškodeniu v dôsledku anestetika, ale môže byť spôsobené dočasne zmeneným stavom mozgu pri prebúdzaní sa.  K podobnému  stavu môže niekedy dôjsť pri normálnom prebúdzaní sa.  

 

4. Po epizóde disociácie / panickom ataku -  Once the panic attack is over it can leave behind the feeling that one half of the body is 'not right', perhaps heavy or tingly.

Ak Vaša slabosť vznikla náhle, mohla byť sprevádzaná s inými symptómami ako točenie hlavy a disociáciou

(pocitom, že veci okolo Vás boli vzdialené alebo odpojené).  Disociácia je trochu ako tranz a je podrobnejšie opísaná na tejto stránke.  Niekedy sú tieto epizódy veľmi vystrašujúce, zvlášť ak sa dostavia náhle z ničoho nič a môžu viesť k panickému ataku.  Odoznenie panického ataku u Vás môže zanechať pocit nefungovania jednej polovice tela, pocitu slabosti alebo mravenčenia.

 

Niekedy symptómy vzniknú po disociatívnom záchvate (kliknite sem).

 

5. Nejasná príčina - nemusí existovať očividná príčina, podobne ako keď niektorí ľudia mávajú migrény len keď sú unavení alebo stresovaní,  zatiaľ čo iní ich majú bez príčiny.

 

 

Click on Treatment to find out more in general and find the specific page on the treatment of functional weakness

 

 

Kliknite na Liečba pre viac informácií, nachádza sa tu špecifická stránka o liečbe funkčnej slabosti.

 

 

Stiahnutie letáka

Funkcna slabost

 

Pacienti s funkčnou slabosťou niekedy ťahajú nohu za sebou ako ukazujú tieto dva obrázky

Hooverov príznak je pozitívnym príznakom pri funkčnej slabosti.

Legdrag1 Legdrag2 Hoover small

 

A čo moje iné symptómy?

 

Tak čo sa mi to len zdá?

 

Čo keď sa lekári mýlia?

 

Čo môžem urobiť preto aby som sa uzdravil?

 

Prečo sa mi to stalo?

 

Táto lekárska filmová nahrávka z roku 1902 ukazuje ženu s funkčnou slabosťou pravej nohy, ktorú liečil rumunský neurológ Marinescu.

 

Klinknite na obrázok a pozrite si film, ktorý bol publikovaný s článkom  "Počiatky vedeckej kinematografie a vtedajšie medicínske využitie"

Alexandru C. Barboi, MD, Christopher G. Goetz, MD and Radu Musetoiu, MD.  NEUROLOGY 2004;62:2082-2086

 

 

Film ukazuje pacientku ako chodí pred a o 3 mesiace neskôr po liečbe, ktorá zväčša pozostávala z hypnózy.Vyzerá akokeby bol filmovaný v ten istý deň, ale nebol!

 

 

Odkaz je presmerovaný na stránku časopisu

Video 7 crop_edited-1

Funkčná slabosť