Funkčné a  Disociatívne Neurologické Symptómy : príručka pre pacientov

 

Hemi

Keď máte problém je prirodzené  sa pýtať  ´Prečo sa to stalo?´

 

Pri funkčných symptómoch je ale dôležité nezamieňať si otázku  ´Prečo sa to stalo?´ s otázkou ´Čo ochorelo v mojom tele a spôsobilo tieto symptómy?´

 

Toto sú dve osobitné otázky s dvoma rôznymi odpoveďami.

 

 

 

 

 

 

Zaoberajme sa najprv druhou otázkou - ´Čo sa deje s mojím telom a čo spôsobuje tieto symptómy?´

 

Pre všetky funkčné symptómy opísané na tejto stránke v zásade platí,  že je tu problém s funkciou nervového systému.

 

Pri symptómoch ako slabosť a poruchy hybnosti je tu problém s vedením signálov z mozgu do tela.

 

Pri symptómoch ako porucha citlivosti a bolesť je tu problém s vedením signálov z tela do mozgu.

 

Počas disociatívnych porúch vedomia je mozog v stave tranzu, v stave podobnému hypnóze.

 

Začíname rozumieť komplexnosti  toho čo sa deje s nervovým systémom u pacientov s funkčnými symptómami, zvlásť v prípadoch chronickej bolesti.

 

Funkčné snímky mozgu sú schopné ukázať, ktoré časti mozgu sú aktívne alebo neaktívne počas symptómov pacienta. Napríklad snímka oproti  zobrazuje zmeny v mozgu u pacienta s funkčnou paralýzou.

 

Vieme, že u pacientov s chronickou bolesťou nastáva v nervovom systéme veľa zmien, ktoré nie sú viditeľné na bežných CT alebo MR snímkach. Tieto zmeny nastávajú v nervových zakončeniach, v mieche a pravdepodobne hlavne  v mozgu.

 

V nervovom systéme sú série procesov, ktoré sa správajú ako malé gombíky hlasitosti. Ak má niekto chronickú bolesť, tieto malé gombíky  sú otočené smerom k väčšej hlasitosti a tak zvyšujú niekoho citlivosť na bolesť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stále nevieme mnoho o tom čo nefunguje v nervovom systéme a spôsobuje funkčné symptómy, ale nie je to úplným tajomstvom.

 

Pri mnohých iných neurologických ochoreniach  vidíme kde je problém, buď na smímku mozgu, napríklad pri sklerosis multiplex, alebo pod mikroskopom, ako u Parkinsonovej choroby.

 

Pacienti s funkčnými symptómami nemajú poškodenie nervového systému, takže nie je prekvapujúce, že to nemôžme vidieť na smímku. Namiesto toho nervový systém riadne nefunguje.

 

Keby ste boli počítač, je to ako problém so softvérom a nie s hardvérom. Ak máte na počítači softvérový vírus, systém môže padať alebo pracovať naozaj pomaly. Nevyriešili by sme tento problém otvorením počítača a pozretím sa na súčiastky. Nič by sme nevideli na retgenovom snímku tohto počítača.

 

Museli by ste to vyriešiť novým naprogramovaním počítača, zistením ktoré programy spôsobovali  problém.

 

Ľudské bytosti sú samozrejme komplikovanejšie než počítače. Naše myšlienky, správanie, pocity a emócie sú našimi programami.

 

 

Nasledujúca časť opisuje čo môže niekoho urobiť vulnerabilnejším na funkčné symptómy...

 

Figure 1 - Contralateral hypoactivation Vuilleimie

Zobrazovacie metódy mozgu nám začínajú ukazovať, čo sa deje s nervovým systémom pacientov s funkčnými a disociatívnymi symptómami.

 

This picture shows a SPECT scan of patients who had functional weakness and sensory symptoms on one side of their body. The scan shows that when they had these symptoms, there was a part of the opposite side of the brain which was not working properly (shown in yellow)

 

These types of scan show that the nervous system and brain function does go wrong in these illnesses. But it doesn't mean that you can't do anything about it

 

Picture from Vuilleimier et al. Brain 2001

volume knob Dalsia strana

Klikni sem a dočítaš sa prečo sa tieto symptómy mohli prihodiť

Príčiny / Mechanizmy

Ako sa to stalo? ...

..Je to skôr problém so softvérom než s hardvérom. ...