Funkčné a Disociatívne Neurologické Symptómy : príručka pre pacientov

Hemi

Príčiny / Mechanizmy

Figure 1 - Contralateral hypoactivation Vuilleimie

Zobrazovacie metódy mozgu nám začínajú ukazovať, čo sa deje s nervovým systémom pacientov s funkčnými a disociatívnymi symptómami.

This picture shows a SPECT scan of patients who had functional weakness and sensory symptoms on one side of their body. The scan shows that when they had these symptoms, there was a part of the opposite side of the brain which was not working properly (shown in yellow)

These types of scan show that the nervous system and brain function does go wrong in these illnesses. But it doesn't mean that you can't do anything about it

Picture from Vuilleimier et al. Brain 2001

volume knob

..Je to skôr problém so softvérom než s hardvérom. ...

Klikni sem a dočítaš sa prečo sa tieto symptómy mohli prihodiť