Funkčné a  Disociatívne Neurologické Symptómy : príručka pre pacientov

 

Hemi

Disociatívne (ne-epileptické) záchvaty

 

Tieto sú jedny z najčastejších funkčných / disociatívnych symptómov s ktorými sa stretávame v neurológii.

 

Disociatívne záchvaty sa tiež nazývajú  ´ne-epileptické ataky´, ´psychogénne záchvaty´, ´funkčné záchvaty / ataky´.  Opísal som ich ako ´disociatívne záchvaty´ na tejto stránke.

 

Disociatívne záchvaty sú pre pacienta invalidizujúce a vystrašujúce a môžu vyzerať podobne ako epilepsia. Pacienti môžu mať záchvaty trasenia alebo ataky keď jednoducho odpadnú a zostanú v bezvedomí na dosť dlhý čas.

 

Na rozdiel od epilepsie, disociatívne záchvaty nie sú výsledkom abnormálnej elektrickej aktivity mozgu alebo inej neurologickej choroby. Sú výsledkom dočasného problému vo fungovaní nervového systému, stavu podobnému tranzu. Sú potenciálne úplne vyliečiteľné, ale nie tabletkami, a liečba nie je až taká jednoduchá.

 

Disociatívne záchvaty sú časté. Takmer polovica pacientov prijatá do nemocnice s podozrením na vážnu formu epilepsie ich má. Mnoho pacientov s disociatívnymi záchvatmi malo v minulosti  nesprávnu diagnózu epilepsie a boli dokonca liečení liekmi na epilepsiu.

 

 

Aké sú typické príznaky?

Rozoznávame dva hlavné typy disociatívnych atakov:

 

1. S pohybmi – typicky celého pacienta myká a trasie a celý atak môže vyzerať celkom ako generalizovaný epileptický záchvat ( v minulosti nazývaný ´grand mal´)

 

2. Bez pohybu – pri týchto záchvatoch pacienti padnú na zem a ležia bez pohybu a reakcie na okolie, často mnoho minút

 

Váš lekár bude hľadať špecifické a typické príznaky disociatívnych atakov, ktoré ich odlišujú od epilepsie. Tieto zahŕňajú:

 

 

• Dlhé trvanie atakov

• Charakter abnormálych pohybov hlavy a končatín pacienta ak sa tieto vyskytujú

Výskyt dlhej fázy bezvedomia/ nereagovania na okolie

• Výzor očí a úst počas záchvatu

• Či ste mali pred atakom varovné príznaky. ´Varovné príznaky ´pred disociatívnym záchvatom môžu byť rôzneho trvania. Nemusia sa vôbec vyskytovať alebo môžu trvať niekoľko hodín. Niekedy je prítomné stupňovanie sa úzkostných fyzických symptómov pred záchvatom, často  s disociatívnymi príznakmi  (viď nižšie a stránku ´disociácia´).

• Pacienti s disociatívnymi záchvatmi majú často väčšie ťažkosti opísať ich ataky než pacienti s epilepsiou

 

Diagnostikovať disociatívne záchvaty si vyžaduje aby mal lekár  skúsenosti s diagnózou  epilepsie, pretože epilepsia má mnoho podôb.  Epileptické a ne-epileptické záchvaty môžu vyzerať veľmi podobne i pre skúsených zdravotníckych pracovníkov, ako sú paramedici, zdravotné sestry, dokonca lekári.

 

Prečo sú všetky moje testy v poriadku?

V prípade disociatívnych záchvatov sú všetky časti nervového systému neporušené, len občas nepracujú správne. Lekár je schopný urobiť diagnózu potom, ako si vypočuje čo sa deje počas záchvatu a po rozhovore s inými osobami, ktoré záchvat pozorovali.  

Pacienti s disociatívnymi záchvatmi majú normálne snímky mozgu (CT, MRI) a iné testy, napr.  EEG.

 

Zbláznil som sa teda? Am I imagining it then?

Odpoveď je ´nie´, ale kliknite na ´Zbláznil som sa teda? ´vyššie pre viac informácií.

 

Prečo sa vyskytujú? Why do they happen? 

Disociatívne záchvaty sú komplexným problémom.  Vyskytujú sa u rôznych ľudí pre rôzne príčiny. Často sú sprevádzané pocitmi frustrácie, obáv a depresie, ale tieto nie sú samotnou príčinou.

 

Rozoznávame viacero rôznych situácií, v ktorých sa disociatívne ataky môžu vyskytnúť.  Vaše príznaky môžu patriť do jednej z týchto kategórií, avšak žiadna sa Vám nemusí zdať relevantná:

 

1. Hocikedy/v každom čase  —  Jeden z najviac mätúcich faktov pri týchto záchvatoch je, že často vzniknú z ničoho nič, bez varovania.

 

2. V pokoji, ničím neručený At rest not distracted - Dissociative attacks and the trance like state that goes along with them are more likely to occur when you are resting doing nothing, for example in bed or on the sofa. If you are distracted or focusing on something else, its difficult for that trance feeling to 'overtake' you.

 

3. With hyperventilation - In some people these attacks can occur at the same time as a shallow and rapid breathing pattern called hyperventilation. You may not even notice that you are breathing too fast but others may do so. If you are hyperventilating this may be making the attack worse. It is useful to know this because it may provide a way of stopping future attacks at an earlier stage. Other physical symptoms you may experience during an attack are hot flushes, a tight chest and tingling in your hands. Sometimes these symptoms are more clearly those of a panic attack.

 

4. With depersonalisation/derealisation—These words describe dissociative symptoms that many people have at the same time as their dissociative seizures. This is usually a frightening feeling that things around you are not quite real, or that you don’t quite feel connected to your body or a feeling that everything is far away and weird. If you have these symptoms it is helpful to know what they are and that they are part of the attack. Many people who have never experienced these symptoms before are so frightened by them that they think they might be dying. You can get an ‘out of body experience’ with these attacks but you cannot die from them.Often people describe being aware of people around them but being unable to talk to them.

 

Patients with dissociative attacks often have a brief warning least 50% of the time. Some have no warning. Others have a warning every time. Quite often patients start out with a warning which over time gets shorter and shorter and may disappear.

 

Learning about this warning phase, learning to prolong it and learning how the blackout may be your body's response to these horrible warning symptoms can be a key part of learning to overcome dissociative seizures

 

Click on Treatment to find out more in general and find the specific page on the treatment of dissociative attacks

 

 

 

 

 

 

 

There are now some useful links on the web

 

www.nonepilepticattacks.info is a detailed site launched in February 2011  with information about dissociative (non-epileptic) attacks. Its well worth reading through.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Non-Epileptic Attack Disorder Trust (NEAD trust) is a new organisation with a growing range of useful resources for patients including a forum.

 

NEAD Scotland also has useful information for patients including a live chat room and forum. Again the emphasis on this website is more on psychological factors and trauma than on my own but there is much common ground

Dissociative Attacks

A Dissociative Seizure

Links for Dissociative (Non-Epileptic) Attacks

NES Treatment of Dissoc.Attacks NEADinfo NEADinfo

Non-Epileptic Attacks

 

Information about non-epileptic attacks

Disociatívne (Ne-epileptické) záchvaty / Odpadávanie

Insert body text here ...

Insert body text here ...