Funkčné a  Disociatívne Neurologické Symptómy : príručka pre pacientov

 

Hemi

Väčšina ľudí s funkčnými alebo disociatívnymi neurologickými symptómami má kombináciu symptómov ako "slabosť, poruchy citlivosti  a únavu" alebo "odpadávanie a poruchy spánku".

 

Kliknite na symptómy vpravo alebo použite horné menu na zobrazenie sa informácií o symptómoch, ktoré sú Vám relevantné.

Kliknite na ´Príčiny´ aby ste sa dozvedeli čo je známe o...

  •  

  • tom čo sa deje v tele  keď ich máte   ( mechanizmy) a  

  • prečo sa ľudia stanú náchylní na tieto symptómy (príčiny)

 

Kliknite na ´Zlá diagnóza´, aby ste sa dozvedeli aká je pravdepodobnosť že vaša diagnóza je nesprávna

 

Kliknite na ´Zbláznil som sa?´ pre nejaké odpovede na túto otázku

 

Kliknite na  ´Liečba´ aby ste sa dozvedeli o možnostiach liečby

 

Kliknite na ´Príbehy´ kde nájdete skutočné príbehy pacientov

Hemi

Symptómy...

Kliknite na Odkazy a Stiahnutia v hornom menu na spristupnenie širokej ponuky letákov, príručiek a internetových odkazov

Mac /iphone/ipad users This is a Flash website and so may not display correctly at all times on these devices.

DUTCH Translation in progress by Prof Rien Vermeulen, Neurologist, Amsterdam and Jeannette Gelauff

functionelesymptomen.moonfruit.com

Click flag to go there

spain-flag spain-flag

Different language?

Click on the flag

 

Slabosť / Paralýza Tremor / Movements Poruchy vedomia Spasms Poruchy citlivosti Walking Problems Pain Word Finding Difficulty Tiredness / Fatigue Slurred Speech Sleep Problems Bladder Symptoms Poor Memory / Concentration Bowel Symptoms Dissociation Low Mood Worry / Panic Swallowing Problems Dizziness Complex Regional Pain Headache Other Symptoms Health Anxiety Visual Symptoms netherlands-flag swedish-flag netherlands-flag swedish-flag italy-flag russia flag better french-flag

Neurosymptoms in other languages

I am very honoured that neurology, medical and nursing colleagues in a wide range of countries have contacted me to arrange a translation of neurosymptoms.org in to other languages. Words and meanings change in different cultures and so it was important that these sites were adapted by professionals familiar with the topic. Some of these sites are complete. Others are in development

italy-flag russia flag better french-flag

ITALIAN. Translation by Prof Michele Tinazzi, Neurologist and Dr Tommaso Bovi, Neurologist, Universiy of Verona

www.neurosintomi.org                    Click flag to go there

portugal-flag portugal-flag

Táto webová stránka je o symptómoch ktoré sú:

 

• neurologické (ako slabosť, poruchy citlivosti, odpadávanie)

• skutočné (nie sú halucináciou)

• ale nepredstavujú neurologické ochorenie

 

Tieto symptómy majú mnoho názvov  (napr. disociatívne symptómy a konverzné symptómy, v slovenskej odbornej terminológii napr. tetánia a psychosomatické symptómy ) ale často sa označujú ako ´funkčné symptómy´

 

Tieto symptómy sú prekvapivo časté, ale môžu byť pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov ťažko pochopiteľné.  

 

Cieľom tejto webovej stránky, napísanej neurológom, ktorý sa špeciálne venuje tejto problematike,  je poskytnúť pacientom  informácie a tým  lepšie porozumenie týchto problémov. Stránka neobsahuje žiadnu reklamu a nezarába autorovi žiadne peniaze.

Ako používať túto webovú stránku

Stiahnutia a odkazy...

Sponzorovanie:  Som vďačný  Neurology Research Fund of the Department of Clinical Neurosciences, Western General Hospital, Edinburgh za sponzorovanie  tejto webovej stránky. Náklady stránky za prvé dva roky boli menej ako  £200.

Som zvlášť vďačný  Ianovi Lavertymu  za fundraising.

UPOZORNENIE:  Nepokúšajte sa prosím diagnostikovať seba alebo iných použitím tejto stránky. Diagnóza funkčných a disociatívnych neurologických symptómov môže byť obtiažna a vychádza z poznania a skúseností s rôznymi neuorologickými problémami.  The diagnosis of functional and dissociative neurological symptoms can be difficult and depends on having experience and knowledge of different neurological problems.

The views of this website are those of the author alone and not those of NHS Lothian or the University of Edinburgh.

I’m sorry but I cannot undertake email correspondence with patients, I do not accept referrals from outside South East Scotland and do not carry out private work.

I do hope that the information in this website might be useful to you.

Dr Jon Stone, Consultant Neurologist, Edinburgh